Organizatorzy
Współorganizator
Partnerzy
Patronat Medialny
 
 
Rejestracja
Rejestracja na 12. Ogólnopolską Konferencję Szkoleniową Trenerów Pływania będzie prowadzona podobnie jak sama konferencja, dwutorowo – do wyboru – stacjonarnie lub on-line:

STACJONARNIE
Liczba uczestników konferencji stacjonarnej została wstępnie ograniczona do 135 osób na sali wykładowej (w tym 20 osób niezaszczepionych lub nie mogących potwierdzić i udokumentować faktu pełnego zaszczepienia na co najmniej 14 dni przed datą rozpoczęcia konferencji i 115 osób w pełni zaszczepionych na 14 dni przed rozpoczęciem forum, gotowych potwierdzić i udokumentować ten fakt na prośbę Organizatora Wykonawczego lub Współorganizatora), plus prelegenci oraz osoby niezbędne i odpowiedzialne za prawidłowy przebieg forum – decyduje kolejność zgłoszeń, czyli rejestracji prowadzonej do wyczerpania ustalonego limitu miejsc lub do 1 września 2021 r.
Przesłanie uzupełnionego formularza i uiszczenie opłaty za uczestnictwo do 13 sierpnia br. premiowane jest zniżką – wówczas obligatoryjna opłata akredytacyjna wynosi 600 zł. W przypadku rejestracji i złożenia opłaty od 14 sierpnia do 1 września br. obligatoryjna opłata akredytacyjna to 700 zł.
formularz rejestracji uczestnictwa osobistego,

ZDALNIE
Liczba uczestników konferencji w formie zdalnej (on-line) – według kolejności zgłoszeń przyjmowanych najpóźniej na 15 dni przed datą rozpoczęcia forum (tj. do 1 września br.), z uwagi na czas potrzebny na skompletowanie i dostarczenie materiałów konferencyjnych do uczestników forum online przed datą rozpoczęcia wydarzenia
Przesłanie uzupełnionego formularz i uiszczenie opłaty za uczestnictwo do 13 sierpnia br. premiowane jest zniżką – wówczas obligatoryjna opłata akredytacyjna wynosi 600 zł. W przypadku rejestracji i złożenia opłaty od 14 sierpnia do 1 września br. obligatoryjna opłata akredytacyjna to 700 zł.
formularz rejestracji on-line.

ZDALNIE, ALE RAZEM (kluby/SMS)
Zdalnie, ale razem to propozycja dla klubu lub Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy zgłoszeniu co najmniej 3 osób z danej jednostki/podmiotu do udziału w forum on-line w grupie (jeden „dostęp” do konferencji on-line dla całej grupy, umożlwiający odbiór na jednym urządzeniu, z możliwością wyświetlenia na telebimie, rzutniku, itp., a dla każdego zgłoszonego materiały konferencyjne i certyfikat).
Przesłanie uzupełnionego formularza z podaniem jednostki zgłaszającej i wyszczególnionymi z imienia i nazwiska osobami z danej grupy oraz:
 • uiszczenie opłaty za uczestnictwo do 13 sierpnia br. premiowane jest 25% grupową zniżką w stosunku
       do zgłoszenia i opłaty złożonej w takim samym terminie przy zgłoszeniach indywidualnych (600 zł).
       Przy zgłoszeniu udziału co najmniej 3 osób w powyższym terminie (do 13.08.2021) obligatoryjna opłata
       akredytacyjna ze zniżką wynosi 450 zł za każdą zgłoszoną osobę.
 • uiszczenie opłaty za uczestnictwo od 14 sierpnia do 1 września br. promowane jest 20% zniżką
       w stosunku do zgłoszenia i opłaty złożonej w takim samym terminie przy zgłoszeniach indywidualnych
       (700 zł) – przy zgłoszeniu udziału co najmniej 3 osób w podanym terminie (14.08 – 1.09.2021)
       obligatoryjna opłata akredytacyjna ze zniżką wynosi 560 zł za każdą zgłoszoną osobę.
  Liczba uczestników konferencji w formule „Zdalnie ale razem” – według kolejności zgłoszeń przyjmowanych najpóźniej na 15 dni przed datą rozpoczęcia forum (tj. do 1 września br.), z uwagi na czas potrzebny na skompletowanie i dostarczenie materiałów konferencyjnych przed datą rozpoczęcia wydarzenia do klubu/ SMS, zgłaszającego osoby do udziału w forum on-line w grupie.
  formularz rejestracji on-line dla klubu/SMS.
 • Projekt AKNET