Aby wyświetlić Statut MOZP, kliknij poniższy link (dokument w formacie PDF):

STATUT MOZP

Statut został zatwierdzpny przez Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Małopolskiego Okręgowego Związku Pływackiego w dniu 5 listopada 2016