Organizatorzy
Współorganizator
Partnerzy
Patronat Medialny
 
 
ORGANIZATORZY
Polski Związek Pływacki
ul. Marymoncka 34, skr. poczt. 37
01-813 Warszawa
www.polswim.pl

NIP: 118-01-72-707
REGON: 000866389
KRS: 0000159673
Małopolski Okręgowy Związek Pływacki
ul. Piastowska 26a/103
30-067 Kraków
www.mozp.pl

NIP: 676 10 71 956
REGON: 003923076
KRS: 0000225074
Rachunek Bankowy:
Bank PKO BP S.A. II oddział w Krakowie
nr 61 1020 2906 0000 1202 0114 8055
ORGANIZATOR WYKONAWCZY
AKNET
ul. prof. Myczkowskiego 15/5
30-198 Kraków
www.aknet.biz.pl

NIP: 873-114-31-78
REGON: 850489879
Rachunek Bankowy: BRE S.A. – WBE/Łódź
nr 10 1140 2004 0000 3102 3186 4181
Projekt AKNET